WŁADZE SPÓŁDZIELNI od dnia 01.01.2016 roku

Opublikowano 08 sty 2016

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Poniatów” w Wałbrzychu informuje, że Rada Nadzorcza Spółdzielni Uchwałą Nr 11/15/2015 z dnia 24.11.2015 roku  –  postanowiła od dnia 01 stycznia 2016 roku powierzyć obowiązki Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Poniatów” w Wałbrzychu Panu Dariuszowi Mankiewiczowi.

Skład osobowy Zarządu Spółdzielni od dnia 01 stycznia 2016 roku kształtuje się następująco:

1. Prezes Zarządu   – Pan Dariusz Mankiewicz

2. Członek Zarządu – Główna Księgowa – Pani Małgorzata Chmielewska

Ponadto informujemy, że w związku z powołaniem Pana Dariusza Mankiewicza na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni, Pan Dariusz Mankiewicz zgodnie z § 40 ustęp 1 podpunkt b Statutu Spółdzielni uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 14 czerwca 2013 roku – złożył swoją rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółdzielni. Rada Nadzorcza Spółdzielni Uchwałą Nr 11/16/2015 z dnia 24.11.2016 roku, przyjęła powyższą rezygnację i z dniem 31.12.2015 roku Panu Dariuszowi Mankiewiczowi wygasł mandat członka Rady Nadzorczej.

KOMUNIKAT

Opublikowano 15 gru 2015

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Poniatów” w Wałbrzychu informuje,

że w dniu 24 grudnia 2015 roku biura Spółdzielni będą nieczynne,

natomiast dnia 31 grudnia 2015 roku biura Spółdzielni

będą czynne do godziny 12:00.

Opublikowano 15 gru 2015

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

Opublikowano 12 paź 2015