WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

Opublikowano 12 paź 2015

INFORMACJA

Opublikowano 23 wrz 2015

W związku z koniecznością uzupełnienia statutowego składu Zarządu, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Poniatów” w Wałbrzychu informuje, że Rada Nadzorcza Spółdzielni działając na podstawie art. 56 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1443 ze zm.) oraz na podstawie § 54 ustęp 2 Statutu Spółdzielni uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 14 czerwca 2013 roku – uchwałą Nr 9/8/2015 z dnia 22 września 2015 roku wyznaczyła Pana Dariusza Mankiewicza – Członka Rady Nadzorczej –  do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółdzielni i powierzyła mu od dnia 23.09.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Poniatów” w Wałbrzychu.

Jednocześnie informujemy, że na czas pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Poniatów” w Wałbrzychu – Prezesa Zarządu, członkostwo Pana Dariusza Mankiewicza w Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ulega zawieszeniu.

Opublikowano 03 kwi 2015

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI

Opublikowano 05 mar 2015

Biuro Infrastruktury i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu informuje,

że  dnia 14 marca 2015r. na zlecenie Gminy Wałbrzych przeprowadzona będzie akcja

ekologiczna polegająca na zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

na terenie miasta Wałbrzycha.

Akcja polegać będzie na zorganizowaniu tymczasowych punktów zbiórki zużytego

sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gdzie mieszkańcy Wałbrzycha w sposób legalny

i bezpłatny będą mogli przekazać elektroodpady.

Zapewnienie pełnej organizacji, począwszy od przygotowania zbiorki poprzez stronę

logistyczną gwarantującą właściwe zagospodarowanie zebranych odpadów

leżeć będzie w gestii firmy AG-EKO z siedzibą w Lubinie, ul. Kolejowa 7.

Organizator przewiduje dla każdej osoby przekazującej elektroodpad drobny upominek.

Planowane jest utworzenie punktów przy:

  1. 1. ul. Jana Pawła II (parking),
  2. 2. Rynek

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (74) 66 55 239, 220.